Uzmanlık Alanı
Op. Dr.
ÖZGEÇMİŞ

Tecrübe Alanı

 • Perkütan böbrek taşı ameliyatı
 • Laparaskopik üroloji ameliyatları (böbrek kisti,piyolaplasti,inmemiş testis,üreter taşı,nefrektomi)
 • Tur-prostat,Tur-mesane

Eğitim

 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • Özel Algomed Hastanesi (halen)
 • Avrupa Hospital
 • Kozan Ortadoğu Hastanesi
 • Adana SSK Hastanesi (Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi)
 • Elbistan Devlet Hastanesi

Bildiği Yabancı Diller

 • İngilizce

Üyelikler

 • Türk Tabipler birliği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Üroloji Derneği

Sertifikasyonlar

 • Laparoskopi Sertifikası