Uzmanlık Alanı
Kulak Burun Boğaz
ÖZGEÇMİŞ

Uzmanlık Alanı

FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi)


Eğitim

Çukurova Üniversitesi


Yabancı Diller

İngilizce


Üyelikler

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Türk Tabipler Birliği

Otorinolarengoloji Derneği