ALGOMED HASTANESİ | ADANA | Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi ilgili mevzuat gereğince bünyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yürütülür.Kurul üyeleri,Kalite Yönetim direktörü,İş yeri hekimi,İş güvenliği Uzmanı,Başhemşire,kalite sorumlusu,insan Kaynakları Sorumlusundan oluşmaktadır. Komite yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır ve gerekli eğitim faaliyetleri belirlenir.
Komitenin görev alanı;

 

 1.    Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 2.    Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 3.    Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 4.    Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
 5.    Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
 6.    Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi
 7.  

konularını kapsamaktadır.Komite üyeleri toplantı öncesi Kalite Birim sorumlusu tarafından Toplantının yöneticisi ve katılımcılarını,toplantı gündemi ve süresi,toplantı yeri ve zamanı konularında önceden bilgilendirilmektedir.Toplantıya dair kayıtlar Kalite Birimi tarafından tutulmaktadır.
 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 

 1. Kalite Yönetim Direktörü Uzm.Dr. Arif AKGÜL
 2. İş Yeri Hekimi Dr. Fahrettin EMRE
 3. İş Güvenliği Uzmanı Zühal ASLANKILIÇ
 4. Kalite Birim Sorumlusu  Damla GEREK
 5. İnsan Kaynakları Sorumlusu