ALGOMED HASTANESİ | ADANA | Eğitim Komitesi

Eğitim  Komitesinin görev yetki ve sorumlulukları

Eğitim komitesi üyeleri, Kalite Yönetim direktörü, Tıbbi Direktör, Başhemşire ,Acil Servis Sorumlu Hekimi,Kalite Sorumlusu, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Eğitim hemşiresinden oluşmaktadır. Komite yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır ve gerekli eğitim faaliyetleri belirlenir. Komite eğitim faaliyetlerini planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Komitenin görev alanı;

  1. Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimleri
  2. Hizmet içi eğitimler
  3.  Uyum eğitimleri

Hastalara yönelik eğitimler konularını kapsamaktadır.Komite üyeleri toplantı öncesi Kalite Birim sorumlusu tarafından Toplantının  yöneticisi ve katılımcılarını ,toplantı gündemi ve süresi,toplantı yeri ve zamanı konularında önceden bilgilendirilmektedir.Toplantıya dair kayıtlar Kalite Birimi tarafından tutulmaktadır.

Eğtim Komitesi

  1. Kalite Yönetim Direktörü Uzm.Dr. Arif AKGÜL
  2. Tıbbi Direktör Dr. Fahrettin EMRE
  3. Acil Servis Hekimi 
  4. Kalite Sorumlusu Damla GEREK
  5. İnsan Kaynakları Sorumlusu 
  6. Eğitim Hemşiresi