ALGOMED HASTANESİ | ADANA | CPR Eğitimi ( Kardiyopulmoner Resüsitasyon )
CPR(Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon)
Yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişinin, Hava yolu açıklığının sağlanması, Solunumunun ve Dolaşımının desteklenmesi eylemidir.
CPR’ın amacı; kalp durmasının altında yatan neden geri döndürülünceye kadar, yeterli solunum ve dolaşımın sürdürülmesidir.
Özel Algomed Hastanesi olarak tüm sağlık çalışanlarımızın kardiyak aresti tanıması ve CPR başlatabilmesi için Tıbbi Direktör Dr. Fahrettin EMRE tarafından, yoğun bakım ve acil servis sağlık personelleri desteği ile yardımcı sağlık personellerimize gerekli eğitim verilmiştir.