ALGOMED HASTANESİ | ADANA | Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta Güvenliği Komitesinin görev yetki ve sorumlulukları

Hasta güvenliği komitesi Tıbbi Hizmetler Direktörü, Kalite Yönetim Direktörü, Başhemşire, Kalite Sorumlusu, Cerrahi Branş Uzmanı, Dahili Branş Uzmanı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Eczacı, Radyoloji Sorumlu Teknikeri ve Bilgi işlem Sorumlusundan oluşur. Komite yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır ve gerekli eğitim faaliyetleri belirlenir.Komitenin görev alanı;

 1.    Hastanın doğru kimliklendirilmesi
 2.    Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 3.    İlaç güvenliğinin sağlanması
 4.    Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 5.    Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 6.    Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 7.    Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması
 8.    Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 9.    Hasta mahremiyetinin sağlanması
 10. Hastaların güvenli transferinin sağlanması
 11. Hasta bilgi ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 12. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 13. Enfeksiyonların önlenmesiLaboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

konularını kapsamaktadır. Komite üyeleri toplantı öncesi Kalite Birim sorumlusu tarafından Toplantının yöneticisi ve katılımcılarını, toplantı gündemi ve süresi, toplantı yeri ve zamanı konularında önceden bilgilendirilmektedir. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Birimi tarafından tutulmaktadır.

 

Hasta Güvenliği Komitesi

 1. Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. Arif AKGÜL
 2. Tıbbi Hizmetler Direktörü Dr. Fahrettin EMRE
 3. Kalite Sorumlusu Damla GEREK
 4. Cerrahi Branş  Uzm.Dr. Mehmet ARIKOĞLU
 5. Dahili Branş  Uzm.Dr. Cengiz BOĞA
 6. Anestezi ve Reanimasyon  Uzm.Dr. Doğan AKARCA
 7. Eczacı
 8. Radyoloji Sorumlu Teknikeri  
 9. Bilgi işlem Sorumlusu Şahin Can GÜLEŞÇİ