ALGOMED HASTANESİ | ADANA | Kalite Birim Sorumluları

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Hastanemizde yürütülmekte olan  SKS ‘nin uygulanmasına yönelik bölüm kalite sorumluları aşağıdaki gibidir.Bölüm kalite sorumluları aynı zamanda bölüm uyum eğitimi sorumlusudur.

Kalite Yönetim Direktörü: Uzm.Dr.Arif AKGÜL

Kalite Birim Sorumlusu: Damla GEREK

1)KURUMSAL HİZMETLER

 • Kurumsal Yapı: Damla GEREK
 • Kalite Yönetimi: Damla GEREK
 • Döküman Yönetimi: Damla GEREK
 • Risk Yönetimi: İş Güvenliği Uzmanı Zühal ASLANKILIÇ
 • Güvenlik Raporlama Sistemi: Damla GEREK
 • Acil Durum Afet Yönetimi: Tıbbi Direktör Dr. Fahrettin EMRE
 • Eğitim Yönetimi:  

2)HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

 • Hasta Deneyimi: Başhemşire 
 • Hizmete Erişim: Damla GEREK
 • Yaşam Sonu Hizmetler Nazım KAYA
 • Sağlıklı çalışma YaşamıTıbbi Direktör Dr. Fahrettin EMRE

3)SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Hasta Bakımı: Başhemşire 
 • İlaç Yönetimi: Eczacı 
 • Enfeksiyonların Önlenmesi: Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Abdullahi Nur HASSAN 
 • Sterilizasyon Hizmetleri: Hemşire 
 • Transfüzyon Hizmetleri: Laboratuvar Teknikeri 
 • Radyasyon Güvenliği: Radyoloji Teknikeri 
 • Acil Servis:  
 • Ameliyathane : Hemşire
 • Yoğun Bakım Ünitesi: Anestezi Teknikeri Mehmet ERDOĞDU
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi: 
 • Doğum Hizmetleri: Ebe
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı: Laboratuvar Teknikeri 

4)DESTEK HİZMETLER

 • Tesis Yönetimi: Nadir Şahin
 • Otelcilik Hizmetleri: Başhemşire 
 • Bilgi Yönetimi SistemleriŞahin Can GÜLEŞÇİ
 • Malzeme ve Cihaz YönetimiNadir ŞAHİN -
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri: 
 • Atık Yönetimi: 
 • Dış Kaynak Kullanımı:  Ali Duran KARAKAYA

5)GÖSTERGE YÖNETİMİ

 • Göstergelerin İzlenmesiDamla GEREK-Uzm. Dr. Abdullahi Nur HASSAN
 • Bölüm Bazlı GöstergelerDamla GEREK-Uzm. Dr. Abdullahi Nur HASSAN, Şahin Can GÜLEŞÇİ
 • Klinik GöstergelerDamla GEREK-Uzm. Dr. Abdullahi Nur HASSAN, Şahin Can GÜLEŞÇİ