ALGOMED HASTANESİ | ADANA | Tesis Güvenliği Komitesi

Tesis güvenliği komitesi üyeleri, Kalite Yönetim Direktörü, Tıbbi Direktör, Başhemşire ,Teknik Servis Sorumlusu,Kalite Sorumlusu ve Güvenlik Amirinden oluşmaktadır. Komite yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır ve gerekli eğitim faaliyetleri belirlenir. Komite eğitim faaliyetlerini planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Komitenin görev alanı;

 1.    Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 2.    Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması
 3.    Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 4.    Acil durum ve afet çalışmaları
 5.    Atık yönetimi çalışmaları
 6.    Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması

Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamaktadır. Komite üyeleri toplantı öncesi Kalite Birim sorumlusu tarafından Toplantının yöneticisi ve katılımcılarını, toplantı gündemi ve süresi, toplantı yeri ve zamanı konularında önceden bilgilendirilmektedir. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Birimi tarafından tutulmaktadır.

 

Tesis Güvenliği Komitesi

 1. Kalite Yönetim Direktörü Uzm.Dr. Arif AKGÜL
 2. Tıbbi Direktör Dr. Fahrettin EMRE
 3. Teknik Servis Sorumlusu Nadir ŞAHİN
 4. Kalite Sorumlusu Damla GEREK
 5. Güvenlik Amiri Bayram ORUÇ