ALGOMED HASTANESİ | ADANA | YOTA ( Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltıması ) Eğitimi
YOTA eğitimi
17.05.2018 tarihinde Adana İl İtfaiye Müdürlüğü Yangın Eğitmeni Coşkun SAĞLAM tarafından hastanemiz çalışanlarına yönelik eğitim talebi ile;
  • Genel afet bilinci
  • Yangın söndürücüleri ve hortumlarının kullanımı (uygulamalı )
  • Yangından korunma yolları
  • Yangın korunma ekiplerinin oluşturulması
  • Yangın söndürme tatbikatı
  • Depremin oluş nedenleri ve korunma yolları
  • Yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması
  • Ulusal medikal kurtarma ekibi
  • Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer olaylar
  • Acil durum ve afet triyajı
Konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitim Yangın Eğitmeni Coşkun SAĞLAM tarafından verilmiştir. Eğitime hastanemiz çalışanlarından her meslek grubundan katılım sağlanmıştır.