BEL FITIĞINDA İNTRADİSCAL OZON UYGULAMASI 

Ozonun  3 moleküllü aktif oksijenin (O3) dokuya enjekte edilerek tıpta kullanılmasıdır. 

Extrude (patlamış, yırtılmış) olmayan; radikülopati şeklinde ciddi bacağa vuran ağrıları olan bel fıtığı olgularında ameliyata alternatif olarak kullanılır.  

Disklerin yapısının %70’i sudur ve yüksek oranda proteoglikan içeriği vardır. Buradaki esas su tutan bağları karboksil ve sülfat iyonlarıdır. Ozon’un en önemli etkisi; doğrudan bu karboksil ve sülfat gruplarını etkileyerek onların su tutma kabiliyetlerini azaltması, böylece fıtığın hacimsel küçülmesine neden olur ve sinir basısını ortadan kaldırır.  

Uygulama ameliyathane şartlarında, lokal anestezi altında radyolojik kontrol (scopi) ile; ince bir iğne yardımıyla diskin (fıtığın) içine girilir ve o iğnenin içinden ozon gönderilir (ozonediscolysis-ozonediscectomy). İşlem 10-30 dakika arası sürmekte olup önemli bir yan etkisi yoktur. Doğru seçilen vakalarda %90-95 başarı oranı vardır.