İki çeşit lenf ödem vardır;

1)Primer  Lenfödem
Doğuştan lenf sisteminde bozukluk vardır.
2)Sekonder Lenfödem
En sık görüldüğü durumlar kansere bağlı cerrahiler sonucu beraberinde çıkarılan lenf nodülleri ve radyoterapi uygulamalarıdır.


LENF ÖDEM TEDAVİSİ
en çok kabul gören tedavi; KOMPLEKS BOŞALTICI FİZYOTERAPİDİR.

2 fazlı tedavi ;
Faz 1 : Boşaltma fazı ( günlük tedavi,kompresyon bandaj ile sağlanır)
Faz 2 : Koruma fazı ( haftada 2-3 gün tedavi , kompresyon çorap ile sağlanır)


KOMLEPKS BOŞALTICI FİZYOTERAPİNİN (KBF)  4 ANA KOMPONENTİ;
1)CİLT BAKIMI
2)MANUEL LENF DRENAJI  (MLD)
3)KOMPRESYON (Bandaj veya kompresyon çorabı ile)
4)EGZERSİZ                                                                                                    


Tedaviye alınan bilateral alt ekstremite lenfödemi olan  hastamızdan örnekler;Fzt. Asya Asena ŞAHİN