Pediatrik Rehabilitasyon

Engelli çocuklarda birçok sorun bir araya gelerek, aile ve çocuk için yaşamı güçleştirir. Bilimsel ve bilinçli yaklaşımla yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile engelli çocuğun daha bağımsız bir yaşama kavuşması sağlanabilir. Pediatrik rehabilitasyon, çocuklarda görülen, doğuştan ve sonradan ortaya çıkan kas iskelet sistemi ile nörolojik hastalıkların tedavilerinin planlanması ve uygulanması konularında hizmet verir.
Yapılan tedavide, çocuğun mevcut kapasitesinin korunması ve potansiyeli dahilinde günlük yaşama katkıda bulunacak fonksiyonları doğru hareket paternleri ile kazandırılması hedeflenir.

Pediatrik rehabilitasyon ile tedavi edilebilen durumlar

 
 • Spina Bifida (Omurga ayrıklığı ya da açıklığı)
 • Beyin Felci (Serebral Palsi)
 • Çoklu Skleroz
 • Konjenital (Doğuştan) Anomaliler
 • Ortopedik Bozukluklar
 • Stres Yaralanmaları
 • Kas Distrofisi
 • Yutma Sorunları
 • Beslenme Sorunları
 • Günlük Yaşam Rehabilitasyonu Aktiviteleri
 • Juvenil Artrit (Eklem iltihabı)
 • Kırık Sonrası Rehabilitasyon
 • Ameliyat Öncesi Rehabilitasyon
 • Kamburluk
 • Osgood-Schlatter Hastalığı (Çocukluk çağı diz ağrıları)
 • Tekerlekli Sandalye Kullanımı
 • Yardımcı Cihaz Kullanımı
 • El ve Kol Yaralanmaları
 • Ayak ve Bacak Yaralanmaları