Skolyoz Tanı ve Tedavisi 

Erken Tanı Konulan Skolyozda Doğru Korse Tedavisi Başarılı Sonuçlar Verir Omurganın en sık rastlanılan çocukluk çağı deformitesi olan skolyoz sıklıkla 9-14 yaş arasında ortaya çıkar. Daha küçük çocuklarda hatta bebeklerde de skolyoz görülür. Skolyoz, erkek çocuklarda da görülür fakat kızlarda daha ilerleyicidir. Halen skolyozun nedeni tam olarak bilinmemekte ve görüldüğü yaş nedeniyle de Adölosan İdiyopatik Skolyoz olarak isimlendirilmektedir.

Skolyoz vücut kozmetik görünümünü olumsuz etkiler ve çocuklarda psikolojik sorunlara neden olur. İlerlemiş ve yüksek açılı skolyozda ağrı, solunum sıkıntısı ve egzersiz kapasitesinde zorlanma oluşabilir.

Skolyozda tanı çocuğun uzman hekim tarafından muayenesi ile genellikle kolaylıkla teşhis edilir. Fakat skolyozun yeri ve açısını tespit etmek için omurga filmlerine başvurulur.

Skolyoz, omurganın bir veya iki bölgesini etkileyebilir ve yerine göre dorsal(sırt), lomber(bel) dorsolomber(sırtbel birleşimi) yerleşimlidir. Eğrilik derecesi Cobb açısı olarak ölçülür. Bir bölgedeki açı 45° ve üzerinde ise tedavi cerrahidir.


Skolyoz, sıklıkla çocukların ergenlik döneminde, kız çocuklarında ilk adet başlamasına yakın ciddi artma eğilimindedir. Bu nedenle aileler çocuklarının omurgalarını kontrol etmelidir. Çocuğun sırtına arkadan bakıldığında omuzlardan birinde yükseklik, kalçanın bir tarafa kayması bel kol arasındaki mesafede farklılık varsa skolyozdan şüphe edilir. Çocuk öne eğildiğinde sırt veya belde bir çıkıntı (hump) görülürse skolyoz kesindir. Çocuklar, sık aralıklarla gelişme döneminde takip edilmeli ve şüphe durumunda hemen hekime başvurulmalıdır.

Skolyoz erken tanındığında, korse ve egzersiz tedavileri ile kontrol altına alınır ve açının ilerlemesi engellenir, çocuğun vücut kozmetiği düzelir. 

Skolyozun cerrahi dışı tedavisinde hekim, fizyoterapist ve ortez teknisyenleri birlikte ekip çalışması ile başarılı sonuçlar oluşturur. Ayrıca skolyozda korse tedavisi başarılı sonuçlar verir.