Bel ve boyun fıtığı hastalarında kullanılan, ICSC 2.0 cihazı ameliyat olması önerilen ya da ameliyat olup iyileşememiş hastalarda, başarı oranı %74 olan ameliyatsız bir tedavi yöntemidir.

Dekompresyon sisteminin arkasındaki bilimsel çalışmalar esas anlamıyla uzay programları ile başlatıldı. NASA uzay araştırmalarında,yerçekiminin olmadığı bir ortamda astronotların omurgaları üzerindeki basıncın azaldığı, disk aralıklarının genişlediği ve bel ağrılarının rahatladığı gözlemledi. ICSC 2.0, bu tecrübeden yola çıkarak, bel ve boyun fıtığı ağrısı çeken bir çok hastanın ameliyata gerek duymadan tedavi edilebilmesi için geliştirildi.

ICSC 2.0 ile her ağrısız 30 dakikalık tedavi süresince disklerin arasındaki baskı azaltılmakta, hasarlı bölgeye su oksijen ve nitrojen sağlanmaktadır. Dereceli olarak incinen disk yeniden toparlanmakta, diskin üzerindeki basınç azaltılarak, sinirlerin üzerindeki baskı hafifletilmektedir. Fıtıklaşan disk materyali geri çekildiğinde omurgadaki bozukluk iyileştirilmiş ve böylece işlevine yeniden kavuşmuş olmaktadır.

ICSC 2.0 cihazı, ameliyat olması önerilen ya da ameliyat olup iyileşememiş bel ve boyun fıtığı hastalarda kullanılan, başarı oranı %74 olan ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. ICSC 2.0 boyun fıtığı ve dejeneratif disk hastalığının tedavisinde; CE kalite belgelerine sahiptir ve FDA (Amerikada ilaç ve yiyecekleri ruhsatlandıran kurum) tarafından onaylanmış ilk ve tek sistemdir. Cihaz Amerika başta olmak üzere dünyada bir çok ülkede kullanılmaktadır. ICSC 2.0 cihazı kemerler, yüksekliği değişebilen hava yastıkları, çekim açısı ayarlarıyla ve logaritmik çekimle disk içi basıncını negatif değerlere düşürerek etkili bir tedavi sağlar.

Diğer traksiyon cihazlarında vücudun koruyucu mekanizmaları devreye girdiğinden adeleler kasılır. Bu da etkili bir çekme yaratmadığı gibi ağrılara yol açabilir. ICSC 2.0 sisteminde ise, logaritmik bir eğriyle çektiğinden vücudun koruma mekanizmaları uyarılmaz dolayısıyla adeleler kasılmadan, ağrı yapmadan disklerin içinde, omurların arasında etkili bir negatif basınç oluşur.

Etki Mekanizması

ICSC 2.0 sisteminde disk içi basınç -150 milibara kadar düşürülebilir. Diğer çekme yöntemlerinde disk içi basınç +30 milibarda kaldığı göz önünde tutulursa; bu ICSC 2.0' in etki gücünü çok iyi açıklar.

Disk içi basıncın azalması; fıtıkta geri çekilme yapar, çevre sinirlerdeki basıncı azaltır veya tamamen kaldırır. Diskin beslenmesi içindeki basıncın değişimleriyle olur. Bir süngerin üzerindeki ağırlığın kalkmasıyla, gözeneklerinin dolması gibi, negatif basınç disklerin tekrar beslenmesini sağlar.

Hangi hastalar ICSC 2.0 tedavisine alınır?

Fıtık veya disk bozukluğuna bağlı bel ağrıları veya bel-bacak ağrıları, boyun-kol ağrıları, hareket kısıtlılıkları, 6 aydan eski başarısız bel ameliyatına bağlı tekrarlayan ağrılar.

ICSC 2.0 tedavisi nasıl uygulanır, ağrılı mıdır?

Tedavi esnasında tedaviden oluşan hiç bir ağrı görülmez. Tedaviye ayakta hastaya uygun kemerlerin takılması ile başlanır, tedavi yatağının tabanındaki platforma çıkar, ağırlığı ölçülüp uygun tedavi belirlenir. 30 dakika süren ICSC 2.0 tedavisi sonrası soğuk paketler ve elektroterapi (interferans akım) uygulanır.

Toplam tedavi 1.5 saattir. İlk seanslarda bel daha hassas duruma geldiği için bir bel korsesi ve ağrı kesici ilaçlar verilebilir.

ICSC 2.0 tedavisi başarılı mıdır?

ICSC 2.0 tedavisinin başarı oranı tedavinin hemen sonrasında % 74'dır. Tedaviden 3 ay sonra başarı oranı % 90'lara ulaşır.

ICSC 2.0 tedavisinde iyileşme ne zaman başlar?

Tedavinin 10. seansındaki kontrolde ağrılarda % 50 ve üzerinde azalma görülür. Yeterli düzelme olunca bel ve karın kaslarını kuvvetlendirme ve esnekliği artırma egzersizlerine başlanır.

ICSC 2.0 tedavisi ne kadar sürer?

Tedavinin ilk 2 haftası haftada 5'er seans, 2.ve 3. haftası haftada 3'er seans, son 2 hafta haftada 2'şer seans olmak üzere 20 seansta tamamlanır.

Hangi hastalar ICSC 2.0 tedavisine alınamazlar?

Bel omurgasındaki kırıklar, şiddetli kemik erimesi, sekestre (omurilik kanalına parça düşmesi) disk, hamileler, spondilolistezisli hastalar tedaviye alınamazlar.