Baş Ağrıları

Baş ağrıları günlük yaşamımızda hastalarımızın sıklıkla şikayet ettiği problemlerdendir. Bu ağrılar beyinde çok ciddi bir patolojiden, boyun kaslarının aşırı gerilmesine bağlı gerilim baş ağrıları olarak adlandırılan basit patolojilere kadar, geniş bir yelpazeyi içerir.

Baş ağrısı ile gelen hastada önce, ağrıya ek olarak görülebilecek Merkezi Sinir Sistemi bulguları basit bir nörolojik muayene ile saptanmalıdır. Ağrı ile beraber görme, denge bozuklukları, baş dönmesi, kusma, ağrının gece şiddetlenmesi gibi bulgular veya ağrının ani başlaması, hekim için bir alarm işareti olmalıdır. Her baş ağrısında ağrının sıklık karakteri sorularak migren olasılığı araştırılmalıdır.

Gerilim Baş Ağrısı

Gerilim baş ağrılarında, hastalar boyun kaslarının sertliğinden, uzun süre aynı pozisyonda kalma ile ağrının arttığından, streslerin ağrıyı geliştirdiğinden söz ederler. Ön tanımıza uymayan klinik bulgular, ağrı beraberinde nörolojik bulgular olması halinde hasta bir nörolog tarafından değerlendirilmek üzere sevk edilmelidir.

Boyun Ağrıları

Boyun ağrılarında boyunda hareket açıklığı, hareketle kola yayılan ağrı, kollarda duyu ve refleks azalması gibi bulgular boyun disk hastalıklarını düşündürmelidir. Hastaların sorgulanması ile trafik kazaları ve özellikle boyunda(kamçı darbesi) yaralanmaları ortaya çıkarılmalıdır. Basit boyun ağrıları, boyun kaslarında tetik noktalarla beraber görülen ve (Miyofasyal Ağrı Sendromu) olarak tanımlanan kas ağrılarına bağlı olabilir. Tüm boyun ve kol - bacak ağrılarında hastalar soyularak muayene edilmeli ve skolyoz, kifoz gibi duruş bozuklukları aranmalıdır. Bu bozukluklarda kasların dengesiz kasılma ve kısalmaları miyofaysal ağrı sendromunu geliştiren ana nedenlerdir.

Bel Ağrıları

Bel ağrılarında hastanın tam soyunmuş şekilde muayenesi ile belde normal eğilimlerin durumu, öne kaymalar, skolyoz gözlenmelidir. Lokal bel ağrısı ve bel hareketlerinde kısıtlanma dejeneratif disk hastalığını düşündürürken, ağrının hareketle artışı, bacağa yayılışı ve hareket sırasında gelişen skolyoz daha çok disk bozuklukları ve fıtıklarına işaret eder.

Hastaların sorgulanmasında ağrının şiddetinin giderek arttığını ve geceleri daha da şiddetlenerek hastayı uykudan uyandırdığının bildirilmesi tehlike işareti olarak kabul edilmeli ve ağrının altında iltihabi hastalık veya tümör gibi ciddi nedenler aranmalıdır. Özellikle 65 yaşı geçmiş erkeklerde yavaş başlayan ve giderek artan bu tür ağrıda öyküde prostat kanseri sorgulanmalıdır.

Ağrının disk patolojisine bağlı olduğunu düşündüren ilk muayene verileri ile hastada nörolojik muayene yapılmalı ve varsa felçler tespit edilmelidir.

Hastalar MR tetkikine tümör ve iltihaplı omurga hastalığı ön tanısında, bel fıtığının tanındığı fakat lezyon şiddetinin tespit edilmesi ve cerrahi için kararın ondan sonra verilmesi gerektiği durumlarda gönderilmelidir.

Bacak Ağrıları

Bacak ağrıları belde özellikle disk ve eklemlerin hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi diz, kalça eklemlerinde kireçlenme denilen kıkırdak bozulması, sinir harabiyeti veya bel kanalında daralmaya bağlı sinir dokusunun sıkışmasından kaynaklanabilir. Bacak ağrılarında önce gövdenin ve bacakların duruşu gözlenmeli ve gene hasta çıplak olmalıdır. Dizlerde şekil bozuklukları, bir bacak boyunun kısa olması, bir bacakta incelme, bir kalçanın yukarıda duruşu not edilmeli ve hasta yürütülerek yürüme bozuklukları, topallama, hasta tarafa yük vermeden sakınma gibi bulgular gözlenmelidir.

Bel hareketleri ile ağrının bacağa inmemesi, yürüme bozuklukları ağrının bacak eklemlerine bağlı olduğunu düşündürmelidir. Eklem hareketinde kısıtlanma, hareketle artan ağrı ve özelikle diz ekleminde şişlik önemlidir. Bel ve bacak ağrılarında ağrıya neden olabilecek risk faktörleri baştan itibaren saptanmalıdır.

Şişmanlık, duruş bozukluğu, bacaklarda şekil bozuklukları her hastada ilk anda gözlenebilen risk faktörleridir. Buna ek olarak diyabet, tiroid fonksiyonları, menopoz durumu araştırılır. Şiddetli, geceleri artan, yanma, bıçaklanma gibi duygularla beraber olan bacak ağrılarında çeşitli nedenlere bağlı sinir harabiyetleri düşünülmelidir.

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi , son yüzyılı içinde teknolojik ve bilgi birikimi olarak en hızlı gelişim gösteren tıbbi branşların başında gelmektedir.Sinir sisteminin halen bilinmeyen yönlerinin olması ve yapılacak müdahalelerin zorluklar arz etmesi, halk arasında popüler hale gelmesinin yanında bazı spekülasyonlara da neden olmaktadır.Ancak bilgi ve iletişim sistemlerinin gelişmesi,görüntüleme yöntemleri ve optik alanındaki gelişmeler Beyin ve Sinir Cerrahisinin pratik alanda kullanımı ile ilgili bir çok rahatsızlıkta mortalite ve morbidite oranlarının düşmesine neden olmuştur.Bugün itibari ile Beyin ve Sinir Cerrahisinde bir dönem tedavi edilmemiş ve halk arasında çok  zor ve korkutucu gelen bir çok rahatsızlık tedavi edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Hastanemiz özellikle “ lokomotor sistem “ üzerinde gelişmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanları ile Fizik Tedavi , Beyin ve Sinir Cerrahisi ,Nöroanestezi,Nöroloji ve Ortopedi Bölümleri Kollabore çalışması sonucu bölgemizde önemli bir hasta grubuna hizmet vermektedir.Gelişen altyapı , bilgi  birikimi ve deneyimi ile dünyaya açılmayı hedeflemektedir.

Biz  Beyin ve Sinir Cerrahisinin özellikle aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz.

Spinal Nöroşirürji :  Omurganın travmatik,konjenital ve dejeneratif hastalıklarında uygun endikasyonlarda cerrahi girişim uygulanır.Minimal muazif mikroşirurjikal tekniklerle yapılan cerrahi girişimler sonucu fizik tedavi bölümü ile birlikte farkındalık ve rahabilitasyon uygulamaları yapılır.Bel,boyun,sırt omurgalarındaki fıtık ,omurga kayması instrabilite birlikte ve omurga darlığının cerrahi tedavileri gerçekleştirilir.Spinal Tümör ve kanamalara müdahale edilir.

Pediatrik Nöroşirürji : Konjinetal ve edinsel kaynaklı kronial ve spinal patolojilere mikroşirurjikal teknikte cerrahi girişim uygulanır.Bunlar arasında Hidrosefali ve özellikle yenidoğan dönemimde sıkça rastlanan spinal disrofizm anomalileri ağırlıklı olarak sayılabilir.

Periferik Sinir Cerrahisi  :  Brakial plexus cerrahisi ,sinir tuzak nöropatileri ( karpal tünel sendromu  ulner olak sendromu  tarsal tünel sendromu gibi  ),marton nönoma , sinir kılıfı tümörleri sinir kesileri,travmatik sinir yaralanmaları bunlardan başlıcalarıdır.

Travma: Genel vücut  travmaları ile birlikte kafa travması veya sadece kafa travması olan hastalarımıza acil girişimler uygulanır.Hastalar yoğun bakım ve reanimasyon ünitesi ile birlikte tedavisi planı içine alınanda birincil, ayrıca erken dönem rahabilitasyon programına başlatılarak da ikincil açıdan tedavi edilerek düşük morbite ve mortalite sağlanır.

Yukarıda sayılanların haricinde nöroşirürjide klasik tedavi alanına giren tüm vakalara müdahale edilmektedir.

Beyin, Sinir, Omurilik Cerrahisi Doktorlarımız

Op. Dr. İkram Argun KAVUNCU

Beyin, Sinir, Omurilik Cerrahisi