Dahiliye ( İç Hastalıkları )

Tüm Klinik Branşlara Temel Teşkil Eden Genel Dahiliye (İç Hastalıkları )Bölümünde , Erişkinlerin Doktoru Olarak 16 Yaş Üstü Tüm Hastaların Cerrahi Dışı Sağlık Sorunlarına Yardımcı Olunmaktadır.
Hastaların İlk  Muayenesini Takiben Yapılan Biyokimyasal (Kan Şekeri , Kolesterol , Tiroid Testleri, Tam Kan Vs. ) Tetkikler Ve Radyolojik İncelemeler ( Usg , Bilgisayarlı Tomografi , Manyetik Rezonans , Mammografi , Kemik Taraması Vs. ) Sonucu Tanı Konan Hastalar Ayaktan Veya Yatarak Tedavi Edilmekte  , Gereğinde İlgili Branşlara Yönlendirilmektedir. Ayrıca  Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Hasta Değerlendirilmesi  Ve Takibi Yapılmaktadır.
Hastanemizde Genel Dahiliye  (İç Hastalıkları ) Koordinatörlüğünde Değişik Yaş  Gruplarına Yönelik  Check-Up Programları Mevcut  Olup, Bu Programlarda Detaylı Laboratuar Ve  Radyolojik Tetkikler Yapılmakta Olup , Gerekli Durumlarda İlgili Branşlarşa Hastalar Konsülte Edilerek Erken Tanı Ve Koruyucu Hekimlik Hizmetleri Verilmektedir.
Genel Dahiliye (İç Hastalıkları ) Bölümümüzde Üst-Alt Solunum Yolu Hastalıkları , Hipertansiyon Hastalığı , Şeker Hastalığı , Tiroid Hastalığı , Mide Barsak Hastalıkları , Romatizmal Hastalıklar  Başarı İle Takip Ve Tedavi Edilmektedir.
Hastanemiz Genel Dahiliye  (İç Hastalıkları ) Bölümümüz Tüm Hastanemizin Misyon Olarak Benimsediği Hasta Memnuniyetini Ön Planda Tutan Ve Çağın Gereklerine Uygun Bir Anlayış İle Hizmetine Devam Etme Kararlılığını Sürdürmektedir.

 
Dahiliye ( İç Hastalıkları ) Doktorlarımız

Uzm. Dr. Cengiz BOĞA

Dahiliye ( İç Hastalıkları )

Prof. Dr. Yılmaz ERGÜN

Dahiliye ( İç Hastalıkları )