Kulak Burun Boğaz
HASTANEMİZDE , HASTALARA AYAKTAN VE YATARAK TANI VE TEDAVİ HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.
HASTANEMİZ EKİBİ ÖZVERİŞLİ ÇALIŞMA SONUCUNDA KALİTELİ VE ETKİN ÇALIŞMAYA GAYRET GÖSTERMEKTEDİR.
-TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALAR
-BADEMCİK,GENİZETİ AMELİYATI
-KULAĞA TÜP TAKILMASI (SERÖZ OTİT NEDENİYLE )
-SEPTUM DEVİASYONU ,KONKA KATERİZASYONU
-SEPTO - RİNOPLASTİ OPERASYONU
-TÜKÜRÜK BEZİ OPERASYONLARI
-BRONCİAL KLEFT KİSTİ
-THYROGLASSAL DUCTUS KİSTİ
-KULAKTA MİKROCERRAHİ OPERASYONLARI  ( TİMPANOPLASTİ – MASTOİDEKTOMİ OPERASYONLARI )
-ENDOSKOPİK VOKAL KORD OPERASYONLARI (POLİP,NODÜL)
Kulak Burun Boğaz Doktorlarımız

Op. Dr. Şahin BİNGÜLLÜ

Kulak Burun Boğaz