Algomed Sağlık Hizmetleri Nöroloji Bölümleri’nde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti  yapılmakadır. Başağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, Parkinson, inme, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında konusunun uzmanları mevcut bilimsel kabul görmüş veriler ışığında multidisipliner ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek için çaba sarfetmektedirler. EMG, EEG gibi nörolojik tetkikler yine uzman doktor tarafından yapılıp, yorumlanmaktadır.

İlgili uzman hekime muayene olmak üzere randevu almak için aramanız yeterli olacaktır.Nörolojik Bilimler Merkezi çatısı altında ilgili dallar ile beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemindeki çalışmalar da da yer alınmaktadır.

 

Tanı Ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar :

 • Serebrovasküler Hastalıklar
 • Akut İskemik İnmeler
 • Beyin Kanamaları
 • Dejeneratif Hastalıklar
 • Vasküler Demans,
 • Alzheimer Hastalığı,
 • ALS Vb Hareket Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı,
 • Distoniler,
 • Diskineziler,
 • Esansiyel Tremor,
 • Huzursuz Bacak Sendromu,
 • Huntington Kore Vb
 • Epilepsi
 • Fokal ,
 • Generalize Epilepsiler,
 • Status Epileptikus
 • Demyelinizan Hastalıklar
 • Multipl Skleroz,
 • Akut Demyelinizan Ensefalomyelit,
 • Transvers Myelit
 • Santral Sinir Sistemi Vaskülitleri,
 • Nöropatiler
 • Toksik Metabolik,
 • Immün Nöropatiler,
 • Guillen Barre Sendromu Vb
 • Kas Hastalıkları
 • Sinir Kas Kavşağı Hastalıkları
 • Myastenia Gravis
 • Baş Ağrıları ,Bel Ağrıları Ve Boyun Ağrıları
 • Vasküler,
 • Gerilim,
 • Cervikojenik Başağrıları,
 • Temporal Arterit,
 • Nevraljiler Vb
 • Konfüzyonel Durumlar
 • Delirium,
 • Ensefalit Vb.

Elektromiyografi (EMG) 

Vücudumuzdaki sinirlerin ve kasların elektriksel yöntemlerle incelenmesidir. Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ölçülür. Bunun için, parmaklara ve sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanır ve sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp yapmadığı anlaşılır. Kasların içine de ince çaplı tek kullanımlık steril iğne şekilli elektrotlar konulmak suretiyle, incelenen kasın sinirinin hastalıklı olup olmadığı veya kasın sağlıklı olup olmadığı, kaslarda oluşan elektrik aktivitenin EMG cihazı ekranından izlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla anlaşılır. İğne EMG sıklıkla uygulanmakla birlikte bazı durumlarda sadece sinir ileti incelemeleri yeterli olabilir.

Ne zaman EMG yapılır?

 • Sinir yaralanmaları (sinir kesisi,trafik kazaları vs.)
 • Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu vs.)
 • Boyun ve bel fıtıklarının teşhisi
 • Sinirlerin fonksiyonlarını bozabilen hastalıkların (şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi) sinirler üzerindeki etkilerinin araştırılması,
 • Yüz felci teşhis ve takibi
 • Kas ve sinir-kas kavşağı hastalıklarının teşhisi (myasteni,myopati vs.)
 • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının (ALS,polio vs.) teşhisi

Elektroensefalografi (EEG)

Epilepsili hastaları ve şüphe oluşturan nöbet bozuklukları olan hastaları incelemekte kullanılan önemli bir tetkiktir. Beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG cihazı kullanılmaktadır. Epilepside EEG nin amacı tanının desteklenmesi, sınıflanması, fokal beyin lezyonunun araştırılması ve epilepsi hastalarının izlenmesidir.

Diğer EEG Teknikleri:                                

Rutin EEG çekimi dışında sık olarak uyku EEG'si (özellikle çocuklarda uyanıklık kaydı güç elde edildiğinden), uzun süreli EEG, uyku deprivasyonlu EEG gibi, epilepsi odağını tetiklemeyi amaçlayan, temelde aynı ama bazı süre ve durum farklılıkları olan incelemeler planlanabilir.Bunların dışında, hastanın video görüntüsü ve EEG incelemesinin eş zamanlı kaydı çok önem...li, giderek daha sık olarak başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. "Video-EEG monitorizasyon" olarak isimlendirilen bu yöntemde hastanın görüntüsü ve EEG eş zamanlı olarak kıyaslanabilmekte ve bulgular çok daha detaylı bir şekilde karşılaştırmalı olarak incelebilmektedir. En önemli ve sık kullanım nedenlerinden biri de, ilaç tedavisine dirençli olgularda nöbet kaydı yapılarak sorumlu epileptojenik odağın belirlenmesi ve EPİLEPSİ cerrahisine hazırlıktır.

Nöroloji Doktorlarımız

Uzm. Dr. Seçil KÜÇÜK

Nöroloji