Bölümümüzde tüm ürogenital sistem hastalıklarının ameliyatı açık ve kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Endoskopik böbrek taşı kırma cihazımız ile böbrek taşı şikayetleri tedavi edilmektedir. Her türlü siskostopik girişimler yapılmaktadır. Kısırlık ve iktidarsızlık problemlerine hızlı ve doğru teşhis ile tedavi sağlanmaktadır.
Bevliye adı ile de bilinen,Üroloji bilimi kadınların idrar yolları hastalıkları ile erkeklerin hem idrar hem de üreme yolları hastalıklarını inceler ve tedavi eder.Genelde bir defa taş düşüren hastalarda çok geniş inceleme yapmaya gerek olmamakla birlikte idrar tahlili ve röntgen çekilmesi gerekebilir.Ancak bu incelemeler normal saptanırsa hastaların bundan sonraki yaşamlarında günde en az 2 litre su içmeleri olası bir başka taş hastalığını önler.

Ameliyat / İşlem / Girişimler

Üroflow

Mesane fonksiyonlarının değerlendirilmesi, prostat yada üretraya bağlı hastalıklarının ayırıcı tanısının yapılabilmesi amaçlı kullanılır.

Fleksible / Kompak Sistoskopi

Mesane içi patolojilerinin (mesane tümörü, intersitisyel sistit vs...) belirlenmesi, mesane tümörlerinin takibi, stent yerleştirilmesi – alınması gibi her türlü girişim de poliklinik şartlarında kullanılan endoskopi ünitesidir.

Abdominal Ultrasonografi / Transrektal Ultrasonografi

Abdominal ultrasonografi; ürolojik hastalıkların tanısının konulması amaçlı kullanılan görüntüleme yöntemidir. Transrektal ultrasonografi sıklıkla lokal anestezi altında  prostat kanseri tanısı amaçlı kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. 

Prostat Ameliyatları

Prostatın iyi huylu büyümesinde endoskopik (TUR-kapalı) uygulanabilir.

Ürolojik Sistem Taş Ameliyatları

Üroloji pratiğinde sıklıkla görülen böbrek, üreter ve mesane taşları perkütan nefrolitotomi (böbrek taşının sırta yapılan 2 cmlik kesi ile endoskopik olarak alınması), üreteroskopi ile (idrar yolundan endoskopik aletlerle girilerek taşın alınması) alınabilir.

Androlojik Girişimler

İnfertilite (kısırlık) tedavisinde varikoselektomi ameliyatı, ereksiyon (sertleşme),penil eğrilik , hidrosel,orşit bozukluklarının tedavisinde de medikal ve cerrahi  tedavi hizmetleri verilmektedir.

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları

Sünnet, çocuk ürolojisi alanında üriner sistemin doğumsal hastalıklarının (hipospadias, inmemiş testis, vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlık,..) operasyonları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve işeme bozukluklarına yönelik her türlü medikal ve cerrahi tedaviler, Çocuk Hastalıkları bölümü ile beraber multidisipliner şekilde yürütülmektedir.

Tanı Ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar :

  • Prostat hastalıkları
  • Taş hastalıkları
  • Prostat, böbrek, mesane, testis, toplayıcı sistem kanserleri
  • Ürolojik enfeksiyonlar
  • Androloji (Sertleşme bozukluğu, Kısırlık, Erken boşalma ...)
  • Çocuk ürolojisi (Hipospadias, Sünnet, İnmemiş testis, Vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlık, çocuk taş hastalıkları...)
  • Kadın Ürolojisi (İdrar kaçırma, Vezikovajinal fistül, İdrar kesesi sarkması...)
  • Nöroürolojik hastalıklar

Son yıllarda tedavide oldukça yer bulan ve endoskopik yöntemler gibi hastada yatış süresi ve postoperatif ağrıyı belirgin azaltan laporoskopik yöntemle  böbrek kisti, böbrekte kitle , üreterda büyük ebatlı taşlar,çocuklarda inmemiş testis,mesane onarımı mesane divertikülü ameliyatları laporoskopik yöntemle yapılmaktadır.

Üroloji Doktorlarımız

Op. Dr. Emin SARIOĞLU

Üroloji