JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.
JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi ilgili mevzuat gereğince bünyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yürütülür.Kurul üyeleri,Kalite Yönetim direktörü,İş yeri hekimi,İş güvenliği Uzmanı,Başhemşire,kalite sorumlusu,insan Kaynakları Sorumlusundan oluşmaktadır. Komite yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır ve gerekli eğitim faaliyetleri belirlenir.
Komitenin görev alanı;

 

  1.    Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
  2.    Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
  3.    Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
  4.    Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
  5.    Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
  6.    Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi

konularını kapsamaktadır.Komite üyeleri toplantı öncesi Kalite Birim sorumlusu tarafından Toplantının yöneticisi ve katılımcılarını,toplantı gündemi ve süresi,toplantı yeri ve zamanı konularında önceden bilgilendirilmektedir.Toplantıya dair kayıtlar Kalite Birimi tarafından tutulmaktadır.
 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 

Yönetim Kurulu Başkanı

Tıbbi Hizmetler Direktörü

İdari Direktör

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı/ İşyeri Hekimi

Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi

Güvenlik Hizmetleri Yöneticisi

Laboratuvar Bölümü Sorumlu Teknisyeni

Radyoloji Bölümü Sorumlu Hekimi

Radyoloji Bölümü Sorumlu Teknikeri

Bölüm Kalite Sorumlularından en az iki temsilci

Performans Geliştirme ve Kalite Sorumlusu

Bilgi Sistemleri Müdürü/Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

  
Algomed Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluştur.
ONLINE HİZMETLER