JCI accreditation is viewed as the gold standard in the global health care community. A health care organization that has met JCI’s exacting standards can proudly display the Gold Seal of Approval® as a sign of this distinctive accomplishment. So, when you are looking for a world-class health care organization, look for the JCI Gold Seal.
JCI accreditation is viewed as the gold standard in the global health care community. A health care organization that has met JCI’s exacting standards can proudly display the Gold Seal of Approval® as a sign of this distinctive accomplishment. So, when you are looking for a world-class health care organization, look for the JCI Gold Seal.
Prof. Dr. Y?lmaz ERGÜN
Dahiliye ( ?ç Hastal?klar? )

Tecrübe Alan?

 • ?ç Hastal?klar? ve Gastroenteroloj

E?itim

 • ?stanbul  Üniversitesi T?p Fakültesi
 • Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi ?ç Hastal?klar? Uzmanl???
 • Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi Gastroenteroloji –Hepatoloji Uzmanl???
 • Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi Yard?mc? Doçentlik
 • Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi Doçentlik
 • Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi Profesörlük

?? Deneyimi

 • Ya?l? Karaci?er Hastal?klar? ve Tedavisi ile ilgili  dünyada 13.000 ‘in üstünde olan en büyük çal??mas?
 • Rize I??kl? Sa?l?k Oca?? Hekimli?i
 • Rize Arde?en Sa?l?k Merkezi ve Sa?l?k Oca?? Hekimli?i
 • Adana SSK Hastanesi
 • Adana Özel Ortado?u Hastanesi
 • Adana Özel Adana Hastanesi(Üniversal Hastanesi)
 • Adana Özel  Nobel Hastanesi
 • Adana Özel Algomed Hastanesi

Bildi?i Yabanc? Diller

 • Frans?zca
 • Almanca

Üyelikler

 • Türkiye cumhuriyeti spor bakanl??? da?c?l?k federasyonu üyeli?i
 • Çukurova Üniversitesi kampüsünde 13.000 a?açl? ÇÜTF orman?, 6.500 a?açl? ÇÜ  Karadenizliler Orman?, 7.000 a?açl? ÇÜ Y?lmaz Ergün - Müzeyyen Ergün orman?n? yapm??t?r.
Algomed Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluştur.
ONLINE DIENSTEN