JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.
JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.

Eğitim Komitesinin görev yetki ve sorumlulukları

 

Eğitim komitesi üyeleri, Kalite Yönetim direktörü, Tıbbi Direktör, Başhemşire ,Acil Servis Sorumlu Hekimi,Kalite Sorumlusu, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Eğitim hemşiresinden oluşmaktadır. Komite yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır ve gerekli eğitim faaliyetleri belirlenir. Komite eğitim faaliyetlerini planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Komitenin görev alanı;

  1. Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimleri
  2. Hizmet içi eğitimler
  3.  Uyum eğitimleri

Hastalara yönelik eğitimler konularını kapsamaktadır.Komite üyeleri toplantı öncesi Kalite Birim sorumlusu tarafından Toplantının  yöneticisi ve katılımcılarını ,toplantı gündemi ve süresi,toplantı yeri ve zamanı konularında önceden bilgilendirilmektedir.Toplantıya dair kayıtlar Kalite Birimi tarafından tutulmaktadır.

Eğtim Komitesi
Tıbbi Hizmetler Direktörü 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Genel Müdür/İdari Direktör
Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

Performans Geliştirme ve Kalite Sorumlusu
İnsan Kaynakları Sorumlusu

Birim Kalite Sorumluları

 
 
 
 
 
 
 
Algomed Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluştur.
ONLINE HİZMETLER