JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.
JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları kliniğimiz enfeksiyon etkenlerin neden olduğu hastalıkların ve komplikasyonlarının teşhis ve tedavi hizmetlerini vermektedir.
Ateşle seyreden hastalıklar,
Solunum yolu enfeksiyonları (Grip ve soğuk algınlığı vb.),
Kan ve cinsel yolu ile bulaşan hastalıkları (HİV/AİDS, sifiliz, vb.),
Sarılık, hepatitler (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve diğer viral hastalıklar,
İshal ve /veya kusma ile seyreden hastalıkları (Amipli dizanteri, basilli dizanteri, Besin zehirlenmesi vb.)
Tifo, bruselloz, tüberküloz, menenjit gibi bulaşıcı hastalıklar
Döküntülü hastalıklar,
Kemik, eklem, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (yara enfeksiyonu vb.)
Paraziter hastalıklar,
Sistemik mantar enfeksiyonları,
Tropikal hastalıkları (sıtma, sarıhumma, kolera, şistozomiyaz, tripanozomiyaz, layşmanya vb.)
Erişkinde rutin aşıları, seyahat aşıları ve diğer önleme hizmetleri de dâhil ayaktan ve yatarak hasta takibi yapılmaktadır.
Enfeksiyon hastalıkları uzmanları özellikle yoğun bakım ünitelerinde çok dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonlarını takip etmek ve bunları önlemeye yönelik ekip çalışmaları planlar ve uygular. Bu amaçla kurulan enfeksiyon kontrol komitesi üyeleri ile birlikte;  düzenli bir şeklinde enfeksiyon sürveyans ve kısıtlı-kontrollü antibiyotik kullanımı, enfeksiyon kontrolü için personel eğitimi, hastanenin tüm birimlerinin uygun ve etkin biçimde temizliğini denetleme vasıtasıyla hastane enfeksiyonları başarılı bir şekilde minimum düzeylere çekilebilmektedir.
Algomed Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluştur.
ONLINE HİZMETLER