JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.
JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.

Hasta Güvenliği Komitesinin görev yetki ve sorumlulukları

Hasta Güvenliği Komitesinin görev yetki ve sorumlulukları

Hasta güvenliği komitesi Tıbbi Hizmetler Direktörü, Kalite Yönetim Direktörü, Başhemşire, Kalite Sorumlusu, Cerrahi Branş Uzmanı, Dahili Branş Uzmanı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Eczacı, Radyoloji Sorumlu Teknikeri ve Bilgi işlem Sorumlusundan oluşur. Hasta Güvenliği Komitesi; yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır ve gerekli eğitim faaliyetleri belirlenir.Komitenin görev alanı;

 1.    Hastanın doğru kimliklendirilmesi
 2.    Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 3.    İlaç güvenliğinin sağlanması
 4.    Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 5.    Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 6.    Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 7.    Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması
 8.    Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 9.    Hasta mahremiyetinin sağlanması
 10. Hastaların güvenli transferinin sağlanması
 11. Hasta bilgi ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 12. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 13. Enfeksiyonların önlenmesiLaboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

konularını kapsamaktadır. Komite üyeleri toplantı öncesi Kalite Birim sorumlusu tarafından Toplantının yöneticisi ve katılımcılarını, toplantı gündemi ve süresi, toplantı yeri ve zamanı konularında önceden bilgilendirilmektedir. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Birimi tarafından tutulmaktadır.

Hasta Güvenliği Komitesi

 

Tıbbi Hizmetler Direktörü

Performans Geliştirme ve Kalite Sorumlusu

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı/ İşyeri Hekimi

Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi

Dahili Bilimler Bölümünden bir hekim

Cerrahi Bilimler Bölümünden bir hekim

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Eczane Hizmetleri Yöneticisi

Radyoloji veya Laboratuvar Bölümü’nden bir temsilci

Bilgi Sistemleri Yöneticisi

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Algomed Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluştur.
ONLINE HİZMETLER