JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.
JCI akreditasyonu, küresel sağlık hizmetleri camiasında altın standart olarak görülmektedir. JCI'nin titiz standartlarını karşılayan bir sağlık kuruluşu, bu ayırt edici başarının bir işareti olarak Altın Onay® Mührünü gururla sergileyebilir.
Bu nedenle, birinci sınıf bir sağlık kuruluşu arıyorsanız, JCI Altın Mührü'nü arayın.

Tesis Güvenliği Komitesi

Tesis güvenliği komitesi üyeleri,
Kalite Yönetim Direktörü, Tıbbi Direktör, Başhemşire ,Teknik Servis Sorumlusu,Kalite Sorumlusu ve Güvenlik Amirinden oluşmaktadır. Komite yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır ve gerekli eğitim faaliyetleri belirlenir. Komite eğitim faaliyetlerini planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Komitenin görev alanı;

  1.    Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
  2.    Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması
  3.    Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
  4.    Acil durum ve afet çalışmaları
  5.    Atık yönetimi çalışmaları
  6.    Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması

Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamaktadır. Komite üyeleri toplantı öncesi Kalite Birim sorumlusu tarafından Toplantının yöneticisi ve katılımcılarını, toplantı gündemi ve süresi, toplantı yeri ve zamanı konularında önceden bilgilendirilmektedir. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Birimi tarafından tutulmaktadır.

Tesis Güvenliği Komitesi Üyeleri 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Tıbbi Hizmetler Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı/ İşyeri Hekimi
Teknik Hizmetler Yöneticisi/temsilcisi
Porter, Temizlik ve Otelcilik Hizmetleri Yöneticisi
Güvenlik Hizmetleri Yöneticisi
Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi
Bölüm Kalite Sorumlularından en az iki temsilci
Performans Geliştirme ve Kalite Sorumlusu
Bilgi Sistemleri Yöneticisi 
İnsan Kaynakları Sorumlusu

 

Algomed Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan bir kuruluştur.
ONLINE HİZMETLER