Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları kliniğimiz enfeksiyon etkenlerin neden olduğu hastalıkların ve komplikasyonlarını teşhis ve tedavi hizmetlerini vermektedir.

 • Ateşle seyreden hastalıklar,
 • Solunum yolu enfeksiyonları (Grip ve soğuk algınlığı vb.),
 • Kan ve cinsel yolu ile bulaşan hastalıkları (HİV/AİDS, sifiliz, vb.),
 • Sarılık, hepatitler (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve diğer viral hastalıklar,
 • İshal ve /veya kusma ile seyreden hastalıkları (Amipli dizanteri, basilli dizanteri, Besin zehirlenmesi vb.)
 • Tifo, bruselloz, tüberküloz, menenjit gibi bulaşıcı hastalıklar
 • Döküntülü hastalıklar,
 • Kemik, eklem, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (yara enfeksiyonu vb.)
 • Paraziter hastalıklar,
 • Sistemik mantar enfeksiyonları,
 • Tropikal hastalıkları (sıtma, sarıhumma, kolera, şistozomiyaz, tripanozomiyaz, layşmanya vb.)
 • Erişkinde rutin aşıları, seyahat aşıları ve diğer önleme hizmetleri de dâhil ayaktan ve yatarak hasta takibi yapılmaktadır.

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları özellikle yoğun bakım ünitelerinde çok dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonlarını takip etmek ve bunları önlemeye yönelik ekip çalışmaları planlar ve uygular. Bu amaçla kurulan enfeksiyon kontrol komitesi üyelerinin ile birlikte düzenli bir şeklinde enfeksiyon sürveyans ve kısıtlı-kontrollü antibiyotik, enfeksiyon kontrolü için personel eğitimi, hastanenin tüm birimlerinin uygun ve etkin biçimde temizliğini denetleme ile hastane enfeksiyonları başarılı bir şekilde minimum düzeylere çekilebilmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorlarımız

Uzm. Dr. Abdullahi Nur HASSAN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji