Bölümümüzde ürogenital sistem hastalıklarının ameliyatı açık ve kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Endoskopik olarak böbrek ve üreter taşları ameliyat edilmekte aynı gün yada birgün yatış ile taburculuğu gerçekleşmektedir. Her türlü siskostopik girişimler yapılmaktadır. Kısırlık ve iktidarsızlık problemlerine hızlı ve doğru teşhis ile tedavi sağlanmaktadır.
Bevliye adı ile de bilinen,Üroloji bilimi kadınların idrar yolları hastalıkları ile erkeklerin hem idrar hem de üreme yolları hastalıklarını inceler ve tedavi eder.Genelde bir defa taş düşüren hastalarda çok geniş inceleme yapmaya gerek olmamakla birlikte idrar tahlili ve röntgen çekilmesi gerekebilir.Ancak bu incelemeler normal saptanırsa hastaların bundan sonraki yaşamlarında günlük susadığı kadar ve taş hastası oldugu içinde fazladan 1-  2 litre su içmeleri olası bir başka taş hastalığını önler.

Tanı Ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar :

  • Prostat hastalıkları
  • Taş hastalıkları
  • Prostat, böbrek, mesane, testis, toplayıcı sistem kanserleri
  • Ürolojik enfeksiyonlar
  • Androloji (Sertleşme bozukluğu, Kısırlık, Erken boşalma ...)
  • Çocuk ürolojisi (Hipospadias, Sünnet, İnmemiş testis, Vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlık, çocuk taş hastalıkları...)
  • Kadın Ürolojisi (İdrar kaçırma, Vezikovajinal fistül, İdrar kesesi sarkması...)
  • Nöroürolojik hastalıklar
  • Laparoskopik tedavi edilebilen ürolojik hastalıklar

Son yıllarda tedavide oldukça yer bulan ve endoskopik yöntemler gibi hastada yatış süresi ve postoperatif ağrıyı belirgin azaltan laporoskopik yöntemle  böbrek kisti, böbrekte kitle , üreterda büyük ebatlı taşlar, çocuklarda inmemiş testis,mesane onarımı mesane divertikülü ameliyatları laporoskopik yöntemle yapılmaktadır.

Kliniğimizde Laparoskopik Yöntemle Üreteropelvik Darlık Tanısı ile Pyeloplasti Adı Altında Kapalı Ameliyat Yapılmaktadır.Bu Hastalıklarda Genelde Darlık Olduğu Düşünülen Bölgeye Vasküler Bası Yapılar Yapar.Bu Yapılan Vakalardan Birinde Gösterildiği Gibi Patoloji Yeri Bulunup Standart Şekilde Opere Edilmektedir.Önemli Olan Hastanın Kısa Sürede Taburcu Olup İş,Güç Kaybını ve Agrının Oldukça Az Olması Dikkat Çekmektedir.


 

Üroloji Doktorlarımız

Op. Dr. Emin SARIOĞLU

Üroloji